Uniek penthouse
beschikbaar
Nog slechts 2
woningen
beschikbaar
Wonen in Zeeduinen

Leven en wonen aan de kust, een zeldzaam gevoel van vrijheid

Verkoopproces

De verkoop van Zeeduinen is inmiddels gestart. Graag informeren wij u over het verkoopproces.

Online procedure

De verkoop is reeds gestart, alle verkoopstukken zijn te downloaden zijn via uw online Zeeduinen-dossier en u kunt zich online inschrijven op uw woningen naar keuze.

De inschrijving vindt plaats per huishouden; het is niet mogelijk om meerdere inschrijvingen per huishouden in te dienen, dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van deelname aan de verkoop. Het is belangrijk de inschrijving volledig in te dienen, de woningen worden alleen verkocht aan de opgegeven kandidaat-kopers.

Toewijzing

De toewijzing heeft reeds plaatsgevonden. Geïnteresseerden die zich tot 27 november hebben ingeschreven, hebben hier inmiddels bericht over ontvangen.

Indien er geen woning aan u is toegewezen, wordt u uiteraard geregistreerd op de reservelijst. In het geval dat er een appartement vrijkomt, zal er opnieuw een toewijzing plaatsvinden onder de reservekandidaten van dat bouwnummer. Er kan geen informatie verstrekt worden over de hoeveelheid reservekandidaten en op welke plek u op de reservelijst staat. Indien een appartement van uw keuze voor u beschikbaar komt, ontvangt u uiteraard gelijk bericht hierover.

Optieperiode

De kandidaat-kopers worden tijdens het gesprek met het verkoopteam volledig geïnformeerd over de woning waarvoor zij in aanmerking komen en over alle vervolgstappen in het aankoopproces. Na dit gesprek gaat de optieperiode in; kandidaat-kopers hebben dan één week bedenktijd om te besluiten over te gaan tot de aankoop van de woning.

Zeeduinen-dossier up-to-date

Om de inschrijfprocedure en het toewijzingsproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat uw Zeeduinen-dossier helemaal up-to-date is. Mocht u nog geen Zeeduinen-dossier hebben, of aanvullingen op uw dossier hebben, dan kunt u via deze link uw dossier aanmaken of aanvullen waar dat nodig is. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u hier altijd contact over opnemen met een van onze makelaars.