Uniek penthouse
beschikbaar
Nog slechts 2
woningen
beschikbaar
Wonen in Zeeduinen

Veelgestelde vragen

FAQ

In onderstaande FAQ hebben we geprobeerd zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met een van onze makelaars via de contactpagina. Voor meer informatie over het verkoop proces verwijzen we u graag naar de pagina waar alle informatie over het verkoop proces te vinden is:

INFORMATIE START VERKOOP

Algemeen

01

Waar ligt Zeeduinen?

Zeeduinen is gelegen in Katwijk aan Zee, aan het strand in de duinen aan de rand van het Zeehos terrein. Het project bestaat uit twee gebouw het Duinpaviljoen en het Zeebaken. Meer informatie over de ligging van deze gebouw is te vinden op de pagina locatie.

02

Hoeveel woningen komen er?

Zeeduinen bestaat uit de gebouwen; Duinpaviljoen en Zeebaken.

Het Duinpaviljoen bestaat uit 13 appartementen in verschillende prijsklassen, verdeeld over de begane grond tot en met de tweede verdieping. De appartementen hebben een oppervlakte tussen ca 76m² en 175m². Het Penthouse, op de derde verdieping, heeft een oppervlakte van ca 285m² met een groot terras van ca 352m².

Zie voor meer informatie ook de Duinpaviljoen woningzoeker.

Het Zeebaken bestaat uit 21 appartementen in verschillende prijsklassen, verdeeld over de begane grond tot en met de vijfde verdieping. De appartementen hebben een oppervlakte tussen ca. 83m² en 135m². En 3 riante, dubbellaagse penthouses op de zesde en zevende verdieping. Met een oppervlakte tussen ca. 224m² en 241m².

Zie voor meer informatie ook de Zeebaken woningzoeker.

03

Wanneer wordt gestart met de bouw?

Start bouw: prognose mei 2024

04

Komen er ook (sociale) huurwoningen?

Nee binnen Zeeduinen komen geen (sociale) huurwoningen.

05

Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

U bent dan samen met uw buren eigenaar van het appartementengebouw en de stallinggarage. Om het onderhoud en beheer hiervan te borgen, wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen. Als koper word u, samen met de andere eigenaren, lid van de VvE. Bij het lidmaatschap van de VvE behoren servicekosten welke maandelijks in rekening worden gebracht.

06

Wat worden de servicekosten van mijn appartement?

De servicekostenberekening dient nog te worden vastgesteld. Zodra deze kosten zijn vastgesteld, zullen we deze opgave bekend maken.

Proces en planning

01

Hoe meld ik me aan als geïnteresseerde?

Aanmelden als geïnteresseerde voor Zeeduinen kan digitaal via de website. Dit doet u door uw gegevens achter te laten in de aanmeldomgeving.

Let op! Aanmelden is nog geen officiële inschrijving.

02

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dan dat er bouwnummers te koop zijn. Wij proberen zoveel mogelijk kandidaten het bouwnummer van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers.

Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die persoon toegewezen.

Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Wij kijken via een geautomatiseerd systeem daarbij als eerste naar de financiële haalbaarheid, het systeem kijkt niet of u de woning één keer of tien keer kunt betalen, één keer is voldoende. Daarna kijkt het systeem naar uw eerste voorkeur bouwnummer, bij meerdere kandidaten wijst het systeem ad random toe.

Wij adviseren u om zoveel mogelijk bouwnummers in te vullen, om de kans op een woning te vergroten. Er wordt overigens niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop u het digitale inschrijfformulier hebt geüpload tijdens de inschrijfperiode.

Heeft u geen toewijzing ontvangen of schrijft u zich na de inschrijfperiode digitaal in, dan wordt u genoteerd als reservekandidaat.

03

Wat betekent Vrij Op Naam (VON)?

Vrij Op Naam betekent dat u koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Bouw- en grondkosten
 • Privé parkeerplaats(en) in de stallinggarage
 • Kosten van architect en overige adviseurs
 • Toezichtkosten tijdens de bouw
 • Eenmalige aansluitkosten –nutsvoorzieningen: elektra, water en riolering
 • Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van uw woning
 • Omzetbelasting (21% BTW). Eventuele wettelijk bepaalde aanpassingen in het BTW tarief worden doorberekend
 • Kosten Certificaat Woningborg
04

Wat zit er niet bij V.O.N. inbegrepen?

 • Kosten voor eventuele meerwerk kopers opties
 • Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, cai en nutsvoorzieningen
 • Notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek
 • Renteverlies tijdens de bouw
05

Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst een bedenktijd?

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heeft u een bedenktijd van één kalenderweek.

06

Hoe worden de appartementen verkocht?

Vanaf start verkoop is alle verkoopdocumentatie als download beschikbaar op de website. Denk hierbij aan de definitieve VON prijslijst, de technische omschrijving en verkooptekeningen en de kopers optielijst. Na de toewijzing vindt een persoonlijk gesprek plaats waarbij een optie genomen kan worden op een specifiek bouwnummer. De optietermijn duurt maximaal een kalenderweek. Binnen de optietermijn dient u een keuze te maken om over te gaan tot de koop van het appartement. Het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst vindt in principe digitaal plaats.

07

Mag ik een eigen notaris kiezen?

De levering van het appartementsrecht verloopt via de projectnotaris TeekensKarstens Notarissen te Leiden. Voor het passeren van een eventuele hypotheekakte kunt u desgewenst een eigen notaris inschakelen, maar gangbaar is dat dit ook via de projectnotaris verloopt.

08

Geldt er een voorverkooppercentage?

Ja, minimaal 70% van de 14 respectievelijk 24 appartementen dienen verkocht te zijn voordat de bouw kan beginnen. Bovendien zal er onder andere bepaald zijn dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwvergunning) verleend moet zijn. De omgevingsvergunning voor het project is reeds aangevraagd.

09

Welke zekerheid heb ik dat mijn appartement wordt afgebouwd?

De aannemer bouwt alle woningen onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heeft u hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet u dat uw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. U heeft bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Voor uitgebreide informatie: www.woningborg.nl.

10

Heb ik garantie op de woning en zo ja hoelang?

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg.

11

Waar kan ik straks parkeren?

Dit kan in de stallinggarage onder het gebouw, alwaar aan elk appartement één of meerdere privéparkeerplaatsen zijn toegekend. Bezoekers kunnen parkeren in de nabijgelegen openbare parkeergarage Zeehos of op straat.

12

Komen er ook elektrische laadpalen?

In de parkeergarage van Duinpaviljoen wordt voorzien in een oplaadpunt voor elektrisch vervoer per appartement. In de parkeergarage van Zeebaken is het aanbrengen van een oplaadpunt optioneel mogelijk.

13

Kan ik een extra parkeerplaats kopen?

Nee, alle parkeerplaatsen zijn toegewezen aan de appartementen.

14

Waar kan mijn bezoek parkeren?

Bezoek kan parkeren op de openbare parkeerplaatsen in de buurt, bijvoorbeeld in de openbaar toegankelijke parkeergarage Zeehos onder het zorggebouw aan het Zeehosplein.

15

Hoe wordt het stallen van fietsen geregeld?

Elk appartement heeft in de stallinggarage ook een privé bergruimte, hierin kunnen fietsen worden gestald. In de kelder van gebouw Duinpaviljoen is aanvullend een collectieve ruimte beschikbaar waar fietsen kunnen worden gestald.

16

Kan ik mijn elektrische (fiets)en opladen?

Ja, in de privé berging wordt een elektrapunt aangebracht.

17

Is er een lift in het gebouw?

Ja, beide gebouwen zijn voorzien van een lift.

Financiering

01

Wanneer start ik met betalen?

Zodra u naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaalt u de koopsom van de grond. De aanneemsom betaalt u vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvangt u van de aannemer een factuur, die u vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. U kunt voor betaling zorgen door de factuur uit eigen middelen te betalen of deze door te sturen naar uw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorgdragen voor betaling.

02

Wat is transportrente/grondrente?

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomst of zoveel later als vastgelegd in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente/grondrente genoemd en is fiscaal aftrekbaar.

03

Wanneer moet ik mijn hypotheek rond hebben?

Nadat u de overeenkomsten hebt getekend, kunt u een hypotheek aanvragen. Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat (de opschortende voorwaarden vervuld zijn verklaard), wordt u door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en eventuele hypotheekakte te tekenen. Op dat moment is het nodig om de hypotheek rond te hebben, dit wilt u uiteraard zo spoedig mogelijk geregeld hebben zodat u de zekerheid van financiering hebt.

04

Stel dat ik mijn hypotheek niet rond krijg, zit ik dan aan de koop vast?

In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als u onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kunt u binnen een periode van twee maanden na het vervuld zijn van de opschortende voorwaarden de overeenkomst ontbinden.

Duurzaamheid en energie

01

Hoe duurzaam wordt Zeeduinen?

De appartementen en de penthouses zijn erg comfortabel en helemaal op de toekomst voorbereid. Dit komt door slimme installaties zoals een individuele warmtepomp en een balansventilatie-unit. Alle appartementen hebben energielabel A+++, wat staat voor een duurzame en energiezuinige woning.
De woningen worden gebouwd volgens BENG. Meer informatie over BENG vindt u hier (https://www.rvo.nl/beng) De appartementen zijn uiteraard gasloos.

02

Hoe wordt de warmtelevering verzorgd in mijn appartement?

Klimaatgarant zal de appartementen voorzien van installaties voor een duurzame warmte- en koudelevering. Het systeem levert straks warmte, koeling en warm tapwater. Om de warmte, koude en warm tapwater tot aan het appartement te krijgen, wordt een collectief bronnenveldonder het gebouw aangelegd. Hier wordt uw warmtepomp op aangesloten. Zodra deze informatie beschikbaar is, kunt u dit terugvinden in uw Zeeduinen-dossier.

03

Hebben de appartementen vloerverwarming?

Alle appartementen hebben vloerverwarming en zelfs vloerkoeling waarmee de ruimte temperatuur tot een aantal graden is te verlagen.

04

Is een keuken in de VON-prijs inbegrepen?

Ja een keuken in de VON-prijs inbegrepen. De uitvoering hiervan is per woningtype verschillend. Zodra deze informatie beschikbaar is, kunt u dit terugvinden in uw Zeeduinen-dossier.

05

Kan ik ook kiezen voor een casco oplevering ten aanzien van sanitair en tegelwerk?

Ja, dit is binnen bepaalde spelregels mogelijk. Houdt u er echter rekening mee dat ingeval van een casco oplevering de dekvloer en de douchebak-WTW (warmteterugwinning uit douchewater) altijd aangebracht zal worden.