Uniek penthouse
beschikbaar
Nog slechts 2
woningen
beschikbaar
Wonen in Zeeduinen

FULLHOUSE B.V.

Disclaimer

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fullhouse B.V. De situatietekeningen en de artist impressions behorend bij deze verkoopdocumentatie zijn zo natuurgetrouw mogelijk getekend. Aan deze impressies kunnen echter geen rechten worden ontleend. Alle genoemde maten op de website zijn circa maten. De plattegronden en gevelbeelden op deze website zijn puur informatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens verwijzen wij naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de onjuistheden, betrouwbaarheid en validiteit van deze websites.

Team Zeeduinen Katwijk

september 2023, Rotterdam